Logo bakgrund

Hem     Dokument     Nytt    Om föreningen     Länkar    Bilder    Kontakt
Vi startade år 2012, först som en utvald grupp ur Nunnestads byalag för att undersöka
möjligheten med att få Vatten och Avlopp samt bredband (fiber) till Nunnestad.


Den 6 december 2012 bildades en ekonomisk förening,

Amnehärad Fiber ek. förening


Den första styrelsen bestod av:

Ordf. Sören Gunnarsson, kassör Hans Sultan, sekr. Karl-Erik Bergström
samt Stefan Erickson och Lars Johansson.

suppleanter: Carina Apelgren och Kjell Lindholm

Uppkoppling mot Netatonce 2015-04-02

Styrelse från och med 2021

Ordf. Suzanne Michaelsen Gunnarsson, Vice Ordf. Allan Gustafsson, kassör Gunilla Gustavsson, sekr. Anita Wieweg
samt Per Eriksson och Per-Arne Brandberg.

styrelsesuppleanter: Henrik Helmersson och Christian Lindholm.

Revisorer: Mikael Erickson och Camilla Hjelman

Stadgar och stämmoprotokoll finns under fliken "dokument".
Web: Gullspångs DriftTeknik HB Copyright © 2012 Amnehärad Fiber. All Rights Reserved.